Praca w inspektoracie

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  jest urzędem administracji zespolonej i podlega przepisom ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o służbie cywilnej ( t.j. Dz. U. 2016 Nr  poz. 1345 z późniejszymi zmianami).

Informacje o wolnych stanowiskach ( w przypadku naboru ) publikowane są w Biuletynie Służby Cywilnej, dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w Internetowym serwisie Urzędu Służby Cywilnej http://www.usc.gov.pl